Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern

Colorroad.es Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern Image
DESCRIPCIÓN

Artículo 13 Transparencia en la contratación pública . 1. La transparencia en el ámbito de los ... para resolver las solicitudes de acceso a la información pública presentadas al amparo de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, ... En el caso de actos u omisiones que afectan el derecho de acceso a la informació pública, ...

Text de la Llei sobre la transparència, l'accés a la informació pública i el bongovern, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que neix ambla voluntat de recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers lagestió pública i la política, facilitar i promoure el retiment de comptes, igarantir l'ètica dels gestors públics i els governants. Inclou un índexsistemàtic i un altre d'analític.

INFORMACIÓN

TAMAÑO DEL ARCHIVO 8,89 MB
AUTOR(A) Vv.aa.
FECHA 2015
DESCARGAR LEER EN LINEA
El libro Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern en formato PDF. El libro Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern en formato MOBI. El libro Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web colorroad.es.

Información del artículo La regulació del Registre de grups d'interès a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. ... la qual té abast autonòmic atès que ho ha fet el Parlament de Catalunya per la Llei 19/2014.