Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern

Colorroad.es Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern Image
DESCRIPCIÓN

Resumen de Una visió general de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Xavier Bernadí Gil. español. En los últimos tiempos, la ciudadanía ha tomado conciencia de que la información pública es vital para participar en los asuntos públicos, para controlar las instituciones que los gestionan y para prevenir y luchar contra la ...

Text de la Llei sobre la transparència, l'accés a la informació pública i el bongovern, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que neix ambla voluntat de recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers lagestió pública i la política, facilitar i promoure el retiment de comptes, igarantir l'ètica dels gestors públics i els governants. Inclou un índexsistemàtic i un altre d'analític.

INFORMACIÓN

TAMAÑO DEL ARCHIVO 2,37 MB
AUTOR(A) Vv.aa.
FECHA 2015
DESCARGAR LEER EN LINEA
Descubre el libro de Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern con colorroad.es. Lea el PDF de Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga Llei 19/2014, Del 29 De Desembre, De Transparència, Accés A La Informació Pública I Bon Govern y otros libros de Vv.aa..

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC núm. 6780, 31/12/2014 TEXT CONSOLIDAT Vigència 16/02/2017 - PREÀMBUL 1. Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen funcions,